SOCIALE ONDERNEMING NELIS

1 van de eerste 10 sociale ondernemingen opgenomen in het register Sociale Ondernemingen

Heel veel partijen roepen dat ze sociaal ondernemen, maar wat is dat dan? Is mijn bedrijf een sociale onderneming als we een goed sociaal en duurzaam MVO beleid hebben? Als ik een eerlijk product verkoop of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem? Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord als we een code sociaal ondernemen hebben, waar sociale bedrijven geknipt, geschoren en getoetst worden door gerenommeerde mensen uit het werkveld. Met de PSO en vooral de PSO30+ is er reeds een goed meetinstrument op inclusiviteit, maar dat zegt niets over de bedrijfsvoering. Nu is er dus ook de code met een eigen register. Je zult voor de code openheid van zaken moeten geven, je impact moeten meten, de winsten ten bate van je maatschappelijke doelstelling stellen en bij verkoop moeten accepteren dat het niet allemaal voor Bassie is. Dan doe je wel wat je zegt en kunnen samenwerkingspartners, klanten en geïnteresseerden het kaf van het koren scheiden voor ze bij Nelis uitkomen.  Kijk voor meer informatie over de code sociaal ondernemen ook op https://www.codesocialeondernemingen.nl/. Hieronder kun je zien wie we echt zijn en hoe dit geborgd is.

WIJ DELEN GRAAG ALLES MET JULLIE

STAKEHOLDER PROFIEL EN KAART

Nelis werkt samen met meerdere partijen om kennis te delen, gebruik te maken van expertise, inkomsten te vergaren uit diensten en bijdragen te ontvangen voor de maatschappelijke missie. Zo kunnen we meer impact maken, maar ook andere projecten verder helpen.

Bekijk

STAKEHOLDER DIALOOG

Nelis bestaat bij de gratie van Koekeloerders (leerlingen), bedrijven die geloven dat we impact maken en daarvoor willen we niet stilstaan in onze ontwikkelingen en juist gebruik maken van de lessen die we onderweg leren. De markt van de sociaal ondernemer is grillig en het is een constant koordlopen om de commerciële belangen aan de ene kant en de maatschappelijke waarde aan de
andere zijde in balans te houden. Door Stakeholder overleggen met de verschillende stakeholders kunnen we onze keten helpen socialer en duurzamer te worden en te leren van elkaar.

Bekijk

Organogram

Directeur of glazenwasser, glazenwasser of directeur? Wij doen niet aan een maatschappelijke ladder binnen Nelis. De leerling staat namelijk centraal en de rest staat daar omheen.

Bekijk

Salarisbeleid

Salaris? Bij ons krijgt iedereen stacks: een goed en waardig loon voor al dat keiharde werken. Eigenlijk is dat te weinig, want je bent meer waard. Wil je in de toekomst meer verdienen? Wij ook! Hoe meer we als bedrijf groeien, des te meer jij meegroeit. Maar we zorgen wel dat het verschil tussen de hoogste en minst verdienende niet groter wordt, maar kleiner. Wel zo eerlijk! Wel zo eerlijk.

Bekijk

Stroomschema Koekeloerders

Niet elke Koekeloerder haalt het in zijn of haar hoofd om glazenwasser, schoonmaker of handyman te worden. Of wel, maar dan niet bij Nelis. Samen gaan we in gesprek of je op je plek zit, ervaring wil opdoen bij één van onze partners of hele andere dromen hebt. Hier vind je een stroomschema van het moment dat een Koekeloerder zich bij ons meldt tot het moment dat hij/zij in- of uitstroomt.

Bekijk

PSO30+ certificaat

Met verlenging van het PSO30+ certificaat hebben we aantoonbaar meer dan 30% van ons personeelsbestand ingevuld met mensen die meetellen voor de zeer onwenselijke term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Bij aanbestedingen kunnen opdrachten direct gegund worden aan PSO30+ inschrijvers o.b.v. artikel 2.82 van de aanbestedingswet.

Bekijk

Keurmerk Schoonmakend Nederland

Wij zijn lid van Schoonmakend Nederland. Daarbij voldoen we aan extra eisen bovenop wettelijke regels. Met het Keurmerk Schoonmakend Nederland tonen we aan dat we door de branchevereniging gestelde richtlijnen omarmen en dat gaat over veiligheid, CAO, innovatie en techniek. Daarnaast hoort dit bij onze stakeholderdialogen om van collega’s te leren en ons te blijven meten met de voorlopers in de markt.

Bekijk

VCA certificaat

Nelis is in het bezit van een VCA certificaat. Zowel de organisatie als de medewerkers zijn hiermee aantoonbaar bewust en opgeleid in het voorkomen van veiligheidsrisico’s.

Bekijk

NEN 4400-1

We zijn een betrouwbare partner die de zaken op orde heeft. Dit kunnen we laten zien met ons NEN 4400-1 certificaat. Het 4400-1 keurmerk komt uit de uitzend- en detacheringsbranche en is een eis voor lidmaatschap Schoonmakend Nederland. Voor Nelis prima. We rekruteren en detacheren immers onze Koekeloerders.

Bekijk

ISO-9001

ISO 9001, dé mondiaal erkende vorm voor kwaliteitsmanagement. Je zal wel denken, nog zo’n certificaat… Ja, we zijn er gek op. Met dit certificaat tonen we wederom aan dat we onze zaakjes op orde hebben. Allemaal fantastisch, maar voor ons is het logisch dat we het netjes willen regelen. Als de Koekeloerders en partners ons maar een ‘10’ geven. Dat is pas belangrijk.

Bekijk

Statuten Stichting Nelis

Praatjes vullen geen gaatjes. In de statuten je maatschappelijke missie borgen en de stichting een prioriteit of ‘gouden’ aandeel geven en 70% van de winst reserveren voor de maatschappelijke missie, dat is pas echt sociaal. Kijk voor meer bijzondere bepaling in onze statuten, maar we waarschuwen je. Dit is notaris-taal!

Bekijk

Missie, visie & strategie

Weten wie je bent en waar je voor staat in een paar zinnen. Dat is belangrijk, maar ook dat je weet wat je over een jaar, maar ook over vijf jaar wilt bereiken. Nelis besteedt veel tijd en aandacht aan het ‘samen’ bepalen wat die doelen zijn en hier op te sturen. Dat is soms lastig bij het dagelijks reilen en zeilen, maar geeft wel iedereen de houvast die nodig is.

Bekijk

Publicatierapport jaarrekening 2020

Maximale transpiratie betekent je succes, maar ook minder zaken laten zien. Nelis heeft als scale up lastige jaren acht er de rug met een financieel crisis en Covid-19. We hebben veel geïnvesteerd in onze droom, maar zoals je kunt zien gaat dat vruchten afwerpen en behalen we steeds meer winst om te investeren in de ontwikkeling van de Koekeloerders, de landelijke opschaling en de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Bekijk

Impactresultaten 2020

Show me the Impact! Elk jaar maken we een overzicht van onze  kwantitatieve instroom, uitval, opleidingen, uitstroom naar werk bij ons of bij partners , maar ook budgetcoaching trajecten die zijn afgerond. Onze partners ontvangen dan ook nog per jaar een overzicht van de impact die we samen hebben kunnen maken.

Bekijk

Algemene voorwaarden

Je moet er zin in hebben! We hebben het op papier staan, maar kijken er liever zo min mogelijk naar. Met stip het minst sexy document in deze lijst.

Bekijk

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Wij hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf ondertekend. We steunen dit initiatief en omarmen een eerlijke en duurzamere facilitaire branche. Zetten we graag een krabbel onder.

Bekijk

Maatschappelijke AEX Social Handprint (Impactwaarde SDG’s in euro’s)

Hier kan je onze eigen Social Handprint vinden. We zeggen dat we impact maken, maar bewijs dat maar eens. Via MAEX kan je (per SDG) zien hoeveel impactwaarde wij leveren per jaar.

Bekijk

Verklaring Register Code Sociaal Ondernemen

Nelis is als één van de eerste tien sociale ondernemingen opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen. Maximale transpiratie en een evenwichtige gouverance staat daarbij voorop. Bekijk hier de principes van de code en verder op deze pagina hoe we hier invulling aan proberen te geven.

Bekijk