Firma voor sociale glas- en gevelreiniging. Impact maken met Social Cleaning!
 iXxmZ1561712935.jpg

ORGANISATIE

Heel veel partijen roepen dat ze sociaal ondernemen, maar wat is dat dan? ls mijn bedrijf een sociale onderneming als we een goed sociaal en duurzaam MVO beleid hebben? Als ik een eerlijk product verkoop of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem? Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord als we een code sociaal ondernemen hebben, waar sociale bedrijven geknipt, geschoren en getoetst worden door gerenommeerde mensen uit het werkveld. Met de PSO en vooral de PSO30+ is er reeds een goed meetinstrument op inclusiviteit, maar dat zegt niets over de bedrijfsvoering. Nu is er dus ook de code met een eigen register. Je zult voor de code openheid van zaken moeten geven, je impact moeten meten, de winsten ten bate van je maatschappelijke doelstelling stellen en bij verkoop moeten accepteren dat het niet allemaal voor Bassie is. Dan doe je wel wat je zegt en kunnen samenwerkingspartners, klanten en geïnteresseerden het kaf van het koren scheiden voor ze bij Nelis uitkomen. Hieronder kun je zien wie we echt zijn en hoe dit geborgd is. Kijk voor meer informatie over de code sociaal ondernemen ook op https://www.codesocialeondernemingen.nl/