NELIS VERLENGT PSO30+ CERTIFICAAT

GreenFox Social Return en Nelis Company hebben een bijzondere erkenning ontvangen. De beide Haagse ondernemingen behoren tot de meest sociale bedrijven van Nederland. Zij hebben de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) gehaald en daarvoor het certificaat PSO30+ gekregen. Deze pioniers op het gebied van sociaal ondernemen zetten zich al jaren in om kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het certificaat is een belangrijke erkenning voor sociale ondernemingen. Het wordt toegekend aan bedrijven waar meer dan 30% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties, welke maatschappelijke impact zij hebben en of zij dit op een kwalitatief goede manier doen.

“Sociaal ondernemers zijn een belangrijke partij in ons Werkoffensief +500 om jaarlijks 500 mensen extra aan werk te helpen, bovenop de bestaande opgave van 4000 mensen per jaar”,

aldus wethouder Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid), die directeuren Renzo Deurloo (GreenFox) en Ian Smeyers (Nelis) woensdagavond 17 juli kwam feliciteren tijdens een speciale informatiebijeenkomst in brouwerij De Prael over sociaal ondernemerschap.

Guernaoui: “Sociaal ondernemers bieden werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; ook begeleiden zij werkzoekenden en helpen zij bijstandsontvangers werkfit te maken. In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken sociaal ondernemerschap ruim baan te geven. De Aanbestedingswet staat toe dat wij bij onze inkoop aanbestedingen voorbehouden aan sociaal ondernemers”.

Bij glazenwassersbedrijf Nelis krijgen jongeren met weinig zicht op werk een kans. Zij doen werknemersvaardigheden en zelfvertrouwen op én ze leren een vak. De jongeren krijgen hierbij intensieve begeleiding. Bij GreenFox Social Return treden werkzoekenden in dienst die dan coaching krijgen en een erkende opleiding volgen. Al tijdens de opleiding worden de medewerkers gedetacheerd bij werkgevers in de bouw en installatietechniek, met kans op uitstroom naar een passende baan.