HET IS GECHEFT!

Het is gecheft!

Nelis zit bij de eerste 10 sociale ondernemingen die zijn opgenomen in het register van de nieuwe Code Sociaal Ondernemen. Nelis begon in 2018 in Den Haag aan een intensieve pilot i.s.m. zo’n 8 andere ondernemers op uitnodiging van de gemeente Den Haag, de Code Sociaal Ondernemen, PwC en Social Enterprise NL. Zo’n 8 sociale ondernemingen konden d.m.v. 4 kennissessies ondervinden of de Code Sociaal Ondernemen een haalbaar en acceptabel instrument is om zich als sociaal onderneming te duiden. Nelis greep deze gelegenheid met 2 washanden aan, maar dat ging niet zonder waterslag of stoot. Het is veel werk gebleken en we hebben meermaals een gewetensvraag moeten beantwoorden, maar vooral angsten en conservatief denken moeten overwinnen en durven doen wat we beloven. De Code vergt namelijk een andere wijze van ondernemen die gaat over goed, efficiënt en verantwoord leiden van de organisatie alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan belanghebbenden stakeholders en de samenleving als geheel. Onze groeiende behoefte naar zo’n ‘proof of sincerity’ en toenemende vraag naar meetbare impact en transparantere gouvernance van de eigen onderneming, komt samen in de Code. Bewijsbaar sociaal ondernemen next level! Vraag niet wat de Code kan doen voor jou, maar wat jij kunt doen voor het socialer ondernemen. #nietlullenmaaronthullen www.codesociaalondernemen.nl